Obsah -


Contact form

Announcement:
The website has a new owner, the original one had failed. The site will run under a new domain http://newemailing.com/ with a new contact email.
The status of your accounts will be converted into dollars, as well as the reward for reading emails, but payments in the Czech Republic will be done in CZK.
Your suggestions, needs and requests will be processed during September.
Thank you for understanding!

4.9. we are waiting for a total conversion of the site to a new domain, but unfortunately the company has a delay in editing the site. After the transfer, the updated Terms and Conditions will be uploaded and we will resolve your comments and requests, please do not send us any further, we do not have the capacity to process them. The original operator has gone bankrupt and many users want to permanently delete this site as they write to clients who have purchased ads here. You will not only harm us and our clients, but above all ourselves. We point out that this is an infringement. If you want to continue in this session, you will only get to the fact that this site definitely fails. The original owner has set nice rewards but in the Czech Republic is unreasonable, no client will pay 3 CZK per click for this kind of advertising. System revision is required. We want the site to continue to work and pay, but it's about you. The attacks on this site have already been so much that there is a mere miracle (hacker attacks) The web is unfortunately no longer Czech and Czech will return to it maybe over time, thanks to the translator, the web falls under the US operator now. You can use Google Chrome to translate your site, which can translate the page. We are trying to save him ...


Nice day
M. Lifback
New York

Czech version
Oznámení:
Web má nového provozovatele, původní zkrachoval. Web bude spuštěn na nové doméně s novým kontakním emailem.
Stavy Vašich účtů budou převedeny na dolary, stejně tak odměna za přečtení emailů, ovšem výplaty v Čechách budou probíhat v kč.
Vaše podněty, potřeby, žádosti budou vyřízeny v průběhu září.

4.9. My čekáme na celkové převedení webu na novou domenu, firma zajíštující úpravu webu bohužel má zpoždění. Po převodu budou nahrány aktualizované smluvní podmínky a budeme řešit Vaše připomínky a žádosti, prosím nezasílejte nám další, nemáme kapacity na jejich zpracování. Původní provozovatel zkrachoval a mnozí uživatelé tento web chtějí zníčit definitivně, jelikož píši klientům kteří si zde nakoupili reklamy. Poškozujete tím nejen nás a naše klienty, ale především sami sebe. Upozornujeme, že se jedná o protiprávní jednání. Pokud chcete v tomto jednání pokračovat tak docílíte pouze toho že tento web definitivně zkrachuje. Původní majitel nastavil sice krásné odměny ale v českých poměrech nesmyslné, za tento druh reklamy žádný klient nezaplatí 3 Kč za proklik. Je nutná revize systému. Chceme aby web dále fungoval a vyplácel, ale je to především o Vás. Těch útoků na tento web bylo již tolik že to že existuje je holý zázrak (hackerske utoky) Web bohužel již neni český a čeština se na něj vrátí možná časem, díky překladateli, web spadá pod amerického provozovatele nyní. K překladu webu můžete použít google chrom, který umí přeložit stránku. My se snažíme ho zachránit...

Děkujeme za pochopení

Contact form->

The language version is not available in your country

Aktivace účtu